Wijkraad Staphorst Noord
Buren Voor Elkaar

 

Momenteel nemen 107 wijkbewoners deel aan de WhatsApp groep

Bijeenkomst WhatsApp groepen Staphorst

     19-08-2017 Recentelijk is er een bijeenkomst geweest waar vertegenwoordigers van meerdere WhatsApp-groepen in de gemeente Staphorst aanwezig waren. Ook waren vertegenwoordigers aanwezig van wijken waar nog geen WhatsApp-groep actief is. Ook de politie was aanwezig evenals burgemeester Segers en de verantwoordelijk ambtenaar. Burgemeesters Segers gaf in zijn welkomstwoord aan dat de gemeente en de politie het bestaan van de groepen enorm belangrijk vinden en dat de groepen goed werken. Wel is het belangrijk hele goede afspraken te maken en die na te leven. De aanwezigen waren van mening dat het zinvol is als de groepen meer samen gaan werken. Hiervoor zal naar alle waarschijnlijkheid een vervolgbijeenkomst worden georganiseerd.

WhatsApp groep Buren Voor Elkaar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 14 januari 2015 is de WhatsApp groep 'Buren Voor Elkaar' opgericht in de wijk Staphorst Noord. Op initiatief van de politie en Wijkraad-Staphorst-Noord werden de inwoners geïnformeerd over het doel van een dergelijke groep en gevraagd zich aan te melden. In 1e instantie melden zich een 30-tal bewoners en na een extra actie van de wijkraad liep dit aantal op tot ruim 40.

De groep heeft tot doel om in Staphorst-Noord een aantal extra ogen en oren te zijn voor de politie en op deze wijze trachten misdrijven te voorkomen en (potentiële) daders aan te geven bij de politie. Op deze wijze tracht de groep de wijk veilig te houden.

Inwoners van Staphorst-Noord kunnen zich nog aanmelden als deelnemer aan 'Buren voor Elkaar'. Stuur hiervoor een mail naar wijkraadstaphorstnoord@kpnmail.nl

Klik hier voor de regels van de WhatsApp groep

Klik hier voor een overzicht van de deelnemers (status 18-08-2017)